När jag kommer hem till mitt land, ska jag kyssa var björk
May 14th, 2009
Av Jenny Stjernströmer Björk

I senaste numret av den franska litteraturtidningen Books hittar man en artikel om SVBs topplista för februari. Förutom att det finns några väldigt roliga felstavningar exempelvis Ann Heberleins "Jag vill inte dö, jag vill barra inte leva" om längtan till den svenska barrskogen. Så är artikeln ytterligare ett bevis på fransmännens nyväckta intresse för svensk litteratur. Förhoppningsvis så sträcker sig det intresset utanför enbart deckargenren och medför att fler svenska berättare blir utgivna i Frankrike. Jag tycker att man känner de tendenserna.

href="http://www.booksmag.fr"
Posted in: Thing we like